Get Adobe Flash player

Doradztwo

Doradztwo gospodarcze to dział, w którym pomagamy naszym Klientom w rozwiązywaniu problemów zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Jednocześnie zapewniamy wsparcie w działaniach mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego stabilny rozwój.

Zakres usług doradczych obejmuje:

  • memorandum informacyjne o podmiocie dla inwestorów,
  • wyceny wartości przedsiębiorstw,
  • doradztwo w procesie łączenia, podziału, przekształcenia oraz formy prawnej podmiotów gospodarczych,
  • analizy ekonomiczno – finansowe, budżetowanie i controlling,
  • biznesplany, studium efektywności inwestycji,
  • pozyskiwanie finansowania (dłużne np. banki), dotacje, rynek kapitałowy (giełda),
  • relacje inwestorskie, ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna,
  • doradztwo z zakresu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Kontakt

Kancelaria Biegłego Rewidenta Eliza Poleszak

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał Zakładowy 50.000,00 zł

Zarejestrowana w: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

KRS 0000554762, NIP: 5862296774

REGON: 361343418

telefon: 796 460 084

kancelaria@poleszak.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 09-17

Wtorek 9-17

Środa 9-17

Czwartek 9-17

Piątek 9-17

Siedziba

aleja Zwycięstwa 245/16

81-525 Gdynia Orłowo