Get Adobe Flash player

Szkolenia

W ramach prowadzonej działalności organizujemy szkolenia otwarte. Równocześnie we współpracy z instytucjami oraz przedsiębiorstwami zlecającymi organizujemy projekty szkoleniowe zamknięte, których program jest dostosowany do zakresu działalności i potrzeb danej organizacji.

Przykładowa tematyka obejmuje m.in.:

  • podstawy księgowości,
  • rachunkowość dla zaawansowanych,
  • rachunkowość zarządcza i controlling,
  • analiza ekonomiczno – finansowa,
  • relacje inwestorskie, ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna,
  • podatki dochodowe oraz podatek VAT,
  • polityka rachunkowości,
  • kadry i płace.

Podczas organizowanych szkoleń wykorzystujemy techniki multimedialne, uczestnicy otrzymują również materiały szkoleniowe.

Kontakt

Kancelaria Biegłego Rewidenta Eliza Poleszak

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał Zakładowy 50.000,00 zł

Zarejestrowana w: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

KRS 0000554762, NIP: 5862296774

REGON: 361343418

telefon: 796 460 084

kancelaria@poleszak.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 09-17

Wtorek 9-17

Środa 9-17

Czwartek 9-17

Piątek 9-17

Siedziba

aleja Zwycięstwa 245/16

81-525 Gdynia Orłowo